Alps 2018 - Radek Fiala
Aston Martin, Passo Gardena, Alps, Italy

Aston Martin, Passo Gardena, Alps, Italy

Aston Martin, Průsmyk Gardena, Alpy, Itálie

AlpsAlpyAston MartinItalyItáliePasso Gardenaautocarhorymountainsprůsmykroadsilnice