Alps 2017 - Radek Fiala
Timmelsjoch Motorcycle Museum, Austria

Timmelsjoch Motorcycle Museum, Austria

Muzeum motocyklů Timmelsjoch, Rakousko

Motorrad museumTimmelsjochVespamotocyklmotorcycle Motorcycle museummotorkamotorkymuseummuzeum